Porządkowanie i ewidencjonowanie akt:

Stała obsługa archiwów zakładowych:

Przechowywanie dokumentacji aktowej przedsiębiorstw zlikwidowanych:

Doradztwo dotyczące postępowania z dokumentacją, organizowania archiwum zakładowego (składnicy akt) itp.

Niszczenie dokumentacji wybrakowanej:

Prace archiwalne prowadzone są zgodnie z: